Edukativni građanski centar

Facebook Galerija

Edukativni građanski centar

Facebook Galerija

Zelena oaza Novog Sada

U okviru projekta za očuvanje životne sredine u gradu Novom Sadu, ostvareni su značajni ciljevi u podizanju svesti i informisanju građanstva. Aktivnosti su uključivale obilaske uređenih i neuređenih zelenih površina, sa ciljem podsticanja samoinicijativnog delovanja i kreativnog stvaralaštva. Građanski aktivizam i učešće u procesu uređenja okoline bili su posebno naglašeni, pružajući prostor za ideje i volonterski rad. Istraživanje i obilasci pomogli su u upoznavanju sa različitim lokalitetima i potrebama za akcijom kako od strane institucija, tako i od strane građana. Učešće građana u procesu uređenja zelenih površina predstavlja važan korak u očuvanju životne sredine i stvaranju održivijeg okruženja za sve.

4. Novembra naše udruženje je obeležilo svtski dan klimatskih promena tako što je organizovalo nekoliko akcija na teritoriji grada Novog Sada. Podelom publikacija naši volonteri su razgovarali sa sugrađanima i tom prilikom saslušali i razmenjivali mišljenja o svesnosti,važosti i odgovornosti svakokg od nas na uticaj ekologije koja nas okružuje. Podsticanje samoinicijativnog delovanja naših sugrađana, kroz interaktvinog dela ovog projekta, Udruženje Edukativni građanski centar došao je do zaključka da su ljudi u našem gradu i te kako zainteresovani za ovu temu s obzirom da je ceo tiraž podeljen došli smo do zaključk da su ove i slične teme i dalje nešto na čemu se treba raditi.

 

Gastro kultura Vojvodine u slikama

Projekat “Gastro kultura Vojvodine u slikama” osmišljen je s ciljem promocije Novog Sada i Vojvodine kao multietničke i multikulturalne evropske regije. Kroz fotografije i tekstove na jednom mestu, predstavljena je kultura, tradicija i gastronomija Vojvodine. Podršku smo dobili od Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada. Projekat je istraživačko-informativnog karaktera sa namerom da se sačuvaju tradicionalni recepti jela karakterističnih za narode koji žive u Vojvodini.

Izložba kao finalni proizvod projekta održana je na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu od 30.11. do 02.12.2023. godine. Veliki broj posetilaca je posetio izložbu, što je ukazalo na veliki interes i korisnost projekta u ostvarivanju novih kontakata. Kroz fotografije i tekstove, posetioci su imali priliku da se upoznaju sa kulturnim specifičnostima i tradicijom Vojvodine.

Projekat je uspešno ostvario svoje ciljeve, doprinoseći kvalitetu kulturnog života zajednice i promovišući bogatstvo tradicije i kulturnog nasleđa Vojvodine. Inovativan pristup korišćenjem modernih tehnologija poput fotografija i tekstova dodatno je obogatio projekat.

Ukupno posmatrano, projekat “Gastro kultura Vojvodine u slikama” je bio uspešan u svojoj realizaciji i doprineo je kulturnom i gastronomskom raznolikosti Vojvodine.

 

Cegerom protiv otpada 2023.

Ovo je održiv projekat koji smo započeli pre tri godine i nastavili  sa njegovom realizacijom zbog velike zainteresovanosti sugrađana. Projekat je podržala Gradska uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada. Cegerom protiv otpada 2023. je projekat koji za cilj ima edukaciju i i podsticanje građana o prednostima korišćenja cegera umesto plastičnih kesa u svakodnevnoj upotrebi. Edukovanjem i razgovorom sa građanima, širenjem svesti putem promotivnih flajera i plakata, ali i društvenim mrežama, a na kraju i deljenjem cegera nastojali smo da utičemo na to da se plastične kese manje koriste u Novom Sadu. Ovaj projekat je bio namenjen svim građanima Novog Sada, sa ciljem smanjenja upotrebe plastičnih kesa u svakodnevnom životu. Kroz edukaciju, razgovore, promotivne flajere i plakate, kao i aktivnosti na društvenim mrežama, pokušali smo da podignemo svest o problemu i pobudimo građane na manju upotrebu plastičnih kesa. Aktivnosti koje su doprinele ostvarenju cilja projekta uključivale su prosleđivanje informacija kroz različite kanale, organizovanje razgovora sa građanima, kao i deljenje besplatnih cegera. Sve ove aktivnosti su imale za cilj da podignu svest i promene navike građana u vezi sa korišćenjem plastičnih kesa.

 

Klik do posla – uloga IT sektora u doba pandemije

Klik do posla – uloga IT sektora u doba pandemije je projekat podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, koji se nadovezuje i produbljuje naš već dve godine  uspešno realizovan projekat  Samozaposli se koji se pokazao da je od izuzetnog značaja za mlade obzirom na veliko interesovanje i veliki broj prijava za učešće na  radionicama u okviru samog seminara. Ideja ovog projekta je bila da našim mlađim sugrađanima, pre svega studentima i učenicima srednjih škola kroz dvodnevni seminar i panel diskusiju  prikažu sve prednosti koje nam novo digitalno doba donosi kao i načine na koje oni mogu ovu granu privrede da iskoriste kako bih stvorili relativno lak dodatni prihod i verujemo da smo u toj nameri uspeli, tj. da smo podstakli mlade ljude na razmišljanje i delovanje. Projekat se realizovao na teritoriji Novog Sada u periodu od 01. juna 2022. do 01.oktobra 2022. i sastojao se iz četiri faze: pripreme materijala, promocije seminara na društvenim mrežama, održavanja predavanja i evaluacije uspešnosti projekta. Jedan od ciljeva nam je osposobljavanje i stvaranje praktičnog znanja o internetu i zarađivanju na istom kroz praktične primere i trudićemo se da što više mladih edukujemo i pomognemo im da usvoje znanja i veštine potrebne sa pronalazak adekvatnih poslova.

Cegerom protiv otpada 2022

Kako bi dali svoj  doprinos u borbi za zeleniji Novi Sad, ali i Srbiju, prilikom realizacije projekta smo istraživali, dokumentovali i terenskim radom kroz razgovor sa građanima uticali na njih da zamene u svakodnevnoj upotrebi plastične kese cegerima koje smo besplatno delili na lokacijama širom grada. Celokupna realizacija je trajala od jula, pa do početka oktobra. Projekat je  realizovan na više lokacija na teritoriji Grada Novog Sada, pre svega u neposrednoj blizini gradskih pijaca, većih marketa odnosno na svim onim mestima gde je korišćenje plastičnih kesa najzastupljenije. Takođe, naši volonteri su delili cegere i na sajmu ekologije u Master hali AD Novosadskog sajma. Rad na ovom projektu je već započet prethodne 2021. godine i pokazao se kao održiv. Ove godine smo takođe podržani od strane Gradske uprave za životnu sredinu. Razgovorom izradom pravca rada na borbi protiv ovog problema izradom promotivnog materijala koji skreće pažnju na temu, ali i besplatnim cegerima mislimo da možemo u značajnoj meri uticati na rešavanje ovog problema i dalje.

Ljudi kao problem i rešenje otpada

Pozivamo vas da prisustvujete dvodnevnom seminaru “Ljudi kao problem i rešenje otpada” koji će se održati 04. i 05. 12. 2021. u hotelu Daš, ulica Vršačka 11. U trajanju seminara biće reči o otpadu, šta on predstavlja, načinu njegovog ponovnog korišćenja i skladištenja tipove otpada, primeri dobre prakse kako možemo lično doprineti poboljšanju opšte slike.
Predavač: Ivana Gojković, Student Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu i predstavnica Zelene Stolice kordinaionog tela za zaštitu životne sredine u Novom Sadu.
Teme:
I dan – Cirkularna ekonomija – veliki kapacitet za očuvanje životne sredine i razvoj
II dan – Reciklaža -budućnost kojoj se teži

Obaveštenje

Poštovane kolege i prijatelji,

Obaveštavamo Vas da je internet i fb stranica Edukativnog građanskog centra u fazi redizajniranja i da će biti u funkciji u najkraćem mogućem roku. Do tada ostavićemo postojeće stranice kako bih mogli da se informišete o radu naše organizacije.

Srdačan pozdrav

Internet tim

Edukativnog građanskog centra

Foto konkurs- Lepote Dunava

Poštovani prilikom rada na publikaciji Novi Sad- priroda oko nas- Dunav imamo čast da Vas pozovemo da učestvujete u izradi publikacije koja će ilustrovati naš lepi grad i reku koja kroz njega teče autentičnim fotografijama Dunava, njegovog priobalja kao i poznatih i manje poznatih plaža, malih uvala i kutaka. Sve fotografije možete slati na e-mail adresu

edugradjanskicentar@gmail.com

Fotografije će biti objavljene u samoj publikaciji koja će biti prezentovana na sajmu Ekologije koji se održava u Novom Sadu u periodu od 02-06 oktobra.

Vidimo se!

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv dezertifikacije i suše 17.06.2019.

Na današnji dan 17.06.2019 se obeležava  Svetski dan borbe protiv dezirtifikacije i suše, datu koji je od izuzetnog značaja na globalnom nivou. Dezertifikacija  je tip degradacije zemljišta primarno izazvana ljudskim aktivnostima i klimatskim promenama. Ona se ne odnosi na širenje postojećih  pustinja već nastaje usled prekomernog eksploatisanja i neadekvatnog načina korišćenja zemljišta u aridnim, semiaridnim i subhumidnim oblastima koje pokrivaju jednu trećinu naše planete. Davne  1992. godine,problem degradacije zemljišta prouzrokovan dezertifikacijom ozvaničen je na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju održanoj u Riju. Ovom prilikom odlučeno je da se pitanju suzbijanja dezertifikacije i ublažavanje posledica suše posveti posebna Konvencija, koja  je usvojena 17.juna 1994. godine u Parizu. Konvenciju Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije do sada je ratifikovalo 186 zemalja, od čega je preko 140 zemalja pogođeno procesom dezertifikacije/degradacije zemljišta. Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju novembra 2007. godine. Naša zemlja, iako nema izražen proces dezertifikacije kao neke afričke ili dalekoistočne zemlje, suočava se poslednjih decenija sa svim oblicima degradacije zemljišta. Zabeleženo povećanje prosečne godišnje temperature vazduha za 1,2 stepena, i prognoza da će do kraja veka porasti za 4,2 do 4,5 stepeni, što upozorava na promenu klime u Srbiji sa svim negativnim posledicama. Na ove i brojne druge probleme upozorio je Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan podsećajući nas da imamo dužnost i obavezu da učinimo sve što je u našoj moći kako bih sprečili dalju degradaciju prirodnih dobara na lokalnom kao i globalnom nivou, jer priroda nema alternativu. Posebnu pažnju ovoj tematici je posvetio i drugi govornik na ovom skupu, Prof. dr Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je istakao da su šume najbolje sredstvo za prevenciju i ublažavanje posledica klimatskih promena, ali da se u Srbiji nedovoljno intenzivno pošumljava. Degradacija zemljišta i smanjenje biloške raznovrsnosti koje prati taj proces su globalno pitanje sa kojim se suočavaju brojne zemlje, i zato moraju se tražiti zajednički odgovori na ove izazove i preduzimati zajedničke akcije, ukazao je u svom obraćanju na skupu ambasador Arapske Republike Egipat u Republici Srbiji Amr Alguvejli.  On je istakao da planovi u razvijanju saradnje Srbije i Egipta u oblasti zaštite životne sredine, kao i Memorandum o razumevanju između dve zemlje u ovoj oblasti koji je u pripremi, podrazumevaće mere u borbi protiv dezertifikacije u međunarodnim okvirima. Kao završni čin, po sada već običaju Ministarstva zaštite životne sredine, učesnici ovog skupa su zajedno posadili drvo u znak podrške zajedničkoj borbi protiv protiv dezertifikacije i suše. Sam skup je održan u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu, a u našoj galeriji možete pogledati kako je ovaj skup izgledao. 

 

17.06.2019

Tim Edukativnog građanskog centra 

1 2 3