Ljudi kao problem i rešenje otpada

Pozivamo vas da prisustvujete dvodnevnom seminaru “Ljudi kao problem i rešenje otpada” koji će se održati 04. i 05. 12. 2021. u hotelu Daš, ulica Vršačka 11. U trajanju seminara biće reči o otpadu, šta on predstavlja, načinu njegovog ponovnog korišćenja i skladištenja tipove otpada, primeri dobre prakse kako možemo lično doprineti poboljšanju opšte slike.
Predavač: Ivana Gojković, Student Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu i predstavnica Zelene Stolice kordinaionog tela za zaštitu životne sredine u Novom Sadu.
Teme:
I dan – Cirkularna ekonomija – veliki kapacitet za očuvanje životne sredine i razvoj
II dan – Reciklaža -budućnost kojoj se teži