Cegerom protiv otpada 2022

Cegerom protiv otpada 2022

Kako bi dali svoj  doprinos u borbi za zeleniji Novi Sad, ali i Srbiju, prilikom realizacije projekta smo istraživali, dokumentovali i terenskim radom kroz razgovor sa građanima uticali na njih da zamene u svakodnevnoj upotrebi plastične kese cegerima koje smo besplatno delili na lokacijama širom grada. Celokupna realizacija je trajala od jula, pa do početka oktobra. Projekat je  realizovan na više lokacija na teritoriji Grada Novog Sada, pre svega u neposrednoj blizini gradskih pijaca, većih marketa odnosno na svim onim mestima gde je korišćenje plastičnih kesa najzastupljenije. Takođe, naši volonteri su delili cegere i na sajmu ekologije u Master hali AD Novosadskog sajma. Rad na ovom projektu je već započet prethodne 2021. godine i pokazao se kao održiv. Ove godine smo takođe podržani od strane Gradske uprave za životnu sredinu. Razgovorom izradom pravca rada na borbi protiv ovog problema izradom promotivnog materijala koji skreće pažnju na temu, ali i besplatnim cegerima mislimo da možemo u značajnoj meri uticati na rešavanje ovog problema i dalje.