Projekat „Zelena Evropa – Zelena Srbija“

Kao što smo već najavljivali i planirali prethodne godine, a uzevši u obzir i proslogodisnje rezultate i samo interesovanje učesnika, ali i velikog broja ljudi koji su nam se naknadno javili i pokazali interesovanje za ovu tematiku, sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo o uspešnoj realizaciji, drugog po redu seminara, „Zelena Evropa – Zelena Srbija“.

Sam projekat je kao i prošle godine imao za cilj da okupi pre svega studente  PMF-a smer zaštita životne sredine, kao i druge njemu slične smerove ali i fakultete i generalno velikog broja mladih ljudi koji pokazuju interesovanje za ovu tematiku. Kao što je svima manje ili više poznato, Srbija na svom putu ka članstvu u Evropsku Uniju, ima za zadatak da niz zakona i standarda implementira u svoj zakonodavni sistem. Jedno od svakako najobnijih i najzahtevnijih za našu zemlju je Poglavlje 27. koje se tiče zaštite životne sredine. Politika EU u oblasti životne sredine zasniva se na načelima preventivnog delovanja , načelu „zagađivač plaća“ , borbi protiv narušavanja životne sredine na samom izvoru zagađenja , zajedničkoj odgovornosti između EU i država članica i uključivanju zaštite životne sredine u druge politike EU kao što su poljoprivreda, transport, energetika. Osim donošenja, ovi zakoni moraju da se implementiraju na terenu, da budu usvojeni i prihvaćeni od strane stanovništva, naručito onog dela koje planira ovom tematikom da se u budućnosti bavi. Naši stručni predavači su se po drugi put susreli i imali priliku da upoznaju i prenesu znanje učesnicima, a učesnici su dobili konkretne odgovore na pitanja koja možda ne mogu da nadju u stučnoj literaturi i  udzbenicima ili im nisu dovoljno jasno objašnjena. Pored toga, na ovogodišnjem dvodnevnom seminaru su se održavale i panel diskusje na kojima se diskutovalo o izazovima, mogućnostima i prednostima naše zemlje vezanim za ovu tematiku. Smatramo ipak da je najveća korist od ovakvih događaja samo upoznavanje predavača i učesnika i stvaranje lepih i korisnih poznanstava sa ljudima koji se bave istim ili sličnim zanimanjima. Samo umreženi i dobro upoznati sa problemom možemo uticati na nalaženje rešenja u budućnosti!

Tim Edukativnog Gradjanskog Centra

Projekat „Bukvar Reciklaže “

Projekat “Bukvar reciklaže” je naš prvi projekat koji se osvrće na potrebu edukovanja najmalđih članova našeg društva o bitnosti reciklaže i čuvanju prirodnih resursa.  Cilj projekta je bio podizanje nivoa znanja odnosno približavanje važnosti i potrebe ponovnog korišćenja otpadnog materijala za očuvanje i zaštitu životne sredine školarcima, đacima osnovnih škola kao i deci uzrasata od 7-10 godina ali i predškolskog uzrasta. Sam cilj je realizovan kroz deljenje interaktivnog bukvara u kome je na zabavan način kroz slike, tekst i mozgalice predstavljen postulati reciklaže, sirovine koje mogu reciklirati, metogologija reciklaže, koristi od primene reciklaže i sl. Radom naših aktivista na terenu smo zaključili da je ova tematika izuzetno interesantna naručito mlađim generacijama koje o ovoj i njoj sličnim temama imaju priliku da čuju samo na časovima biologije kao i dodatnim sekcijama koje održavaju škole. Trudili smo se da naša publikacija bude razumljiva ali i interesantna svim generacijama i da bude neka vrsta osnovnog znanja o ovoj tematici. Ono sto smo svakako uočili je da nažalost znatno stariji od predviđene grupe ne znaju čak najosnovnije stvari o reciklaži te da su i oni kao i mlađa populacija bili zainteresovani i prilazili standu sa pitanjima vezanim za tematiku. Iz ovog razloga stojimo pri odluci da upravo ovoj temi, reciklaži i zaštiti životne sredine posvetimo najveći deo svoje pažnje u narednom periodu.

Tim Edukativnog Građanskog Centra