Projekat „Bukvar Reciklaže “

Projekat „Bukvar Reciklaže “

Projekat “Bukvar reciklaže” je naš prvi projekat koji se osvrće na potrebu edukovanja najmalđih članova našeg društva o bitnosti reciklaže i čuvanju prirodnih resursa.  Cilj projekta je bio podizanje nivoa znanja odnosno približavanje važnosti i potrebe ponovnog korišćenja otpadnog materijala za očuvanje i zaštitu životne sredine školarcima, đacima osnovnih škola kao i deci uzrasata od 7-10 godina ali i predškolskog uzrasta. Sam cilj je realizovan kroz deljenje interaktivnog bukvara u kome je na zabavan način kroz slike, tekst i mozgalice predstavljen postulati reciklaže, sirovine koje mogu reciklirati, metogologija reciklaže, koristi od primene reciklaže i sl. Radom naših aktivista na terenu smo zaključili da je ova tematika izuzetno interesantna naručito mlađim generacijama koje o ovoj i njoj sličnim temama imaju priliku da čuju samo na časovima biologije kao i dodatnim sekcijama koje održavaju škole. Trudili smo se da naša publikacija bude razumljiva ali i interesantna svim generacijama i da bude neka vrsta osnovnog znanja o ovoj tematici. Ono sto smo svakako uočili je da nažalost znatno stariji od predviđene grupe ne znaju čak najosnovnije stvari o reciklaži te da su i oni kao i mlađa populacija bili zainteresovani i prilazili standu sa pitanjima vezanim za tematiku. Iz ovog razloga stojimo pri odluci da upravo ovoj temi, reciklaži i zaštiti životne sredine posvetimo najveći deo svoje pažnje u narednom periodu.

Tim Edukativnog Građanskog Centra

Leave a Reply