Cegerom protiv otpada 2023.

Ovo je održiv projekat koji smo započeli pre tri godine i nastavili  sa njegovom realizacijom zbog velike zainteresovanosti sugrađana. Projekat je podržala Gradska uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada. Cegerom protiv otpada 2023. je projekat koji za cilj ima edukaciju i i podsticanje građana o prednostima korišćenja cegera umesto plastičnih kesa u svakodnevnoj upotrebi. Edukovanjem i razgovorom sa građanima, širenjem svesti putem promotivnih flajera i plakata, ali i društvenim mrežama, a na kraju i deljenjem cegera nastojali smo da utičemo na to da se plastične kese manje koriste u Novom Sadu. Ovaj projekat je bio namenjen svim građanima Novog Sada, sa ciljem smanjenja upotrebe plastičnih kesa u svakodnevnom životu. Kroz edukaciju, razgovore, promotivne flajere i plakate, kao i aktivnosti na društvenim mrežama, pokušali smo da podignemo svest o problemu i pobudimo građane na manju upotrebu plastičnih kesa. Aktivnosti koje su doprinele ostvarenju cilja projekta uključivale su prosleđivanje informacija kroz različite kanale, organizovanje razgovora sa građanima, kao i deljenje besplatnih cegera. Sve ove aktivnosti su imale za cilj da podignu svest i promene navike građana u vezi sa korišćenjem plastičnih kesa.