Zelena oaza Novog Sada

U okviru projekta za očuvanje životne sredine u gradu Novom Sadu, ostvareni su značajni ciljevi u podizanju svesti i informisanju građanstva. Aktivnosti su uključivale obilaske uređenih i neuređenih zelenih površina, sa ciljem podsticanja samoinicijativnog delovanja i kreativnog stvaralaštva. Građanski aktivizam i učešće u procesu uređenja okoline bili su posebno naglašeni, pružajući prostor za ideje i volonterski rad. Istraživanje i obilasci pomogli su u upoznavanju sa različitim lokalitetima i potrebama za akcijom kako od strane institucija, tako i od strane građana. Učešće građana u procesu uređenja zelenih površina predstavlja važan korak u očuvanju životne sredine i stvaranju održivijeg okruženja za sve.

4. Novembra naše udruženje je obeležilo svtski dan klimatskih promena tako što je organizovalo nekoliko akcija na teritoriji grada Novog Sada. Podelom publikacija naši volonteri su razgovarali sa sugrađanima i tom prilikom saslušali i razmenjivali mišljenja o svesnosti,važosti i odgovornosti svakokg od nas na uticaj ekologije koja nas okružuje. Podsticanje samoinicijativnog delovanja naših sugrađana, kroz interaktvinog dela ovog projekta, Udruženje Edukativni građanski centar došao je do zaključka da su ljudi u našem gradu i te kako zainteresovani za ovu temu s obzirom da je ceo tiraž podeljen došli smo do zaključk da su ove i slične teme i dalje nešto na čemu se treba raditi.