Edukativni građanski centar na preliminarnoj rang listi udruženja za realizaciju projekta podrške građanima za kupovinu bicikla

Nalazimo se  na preliminarnoj listi vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs za izbor udruženja koje će realizovati programsku aktivnost pružanja podrške za nabavku bicikla kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Novog Sada za 2024. godinu.