Zelena oaza Novog Sada

U okviru projekta za očuvanje životne sredine u gradu Novom Sadu, ostvareni su značajni ciljevi u podizanju svesti i informisanju građanstva. Aktivnosti su uključivale obilaske uređenih i neuređenih zelenih površina, sa ciljem podsticanja samoinicijativnog delovanja i kreativnog stvaralaštva. Građanski aktivizam i učešće u procesu uređenja okoline bili su posebno naglašeni, pružajući prostor za ideje i volonterski rad. Istraživanje i obilasci pomogli su u upoznavanju sa različitim lokalitetima i potrebama za akcijom kako od strane institucija, tako i od strane građana. Učešće građana u procesu uređenja zelenih površina predstavlja važan korak u očuvanju životne sredine i stvaranju održivijeg okruženja za sve.

4. Novembra naše udruženje je obeležilo svtski dan klimatskih promena tako što je organizovalo nekoliko akcija na teritoriji grada Novog Sada. Podelom publikacija naši volonteri su razgovarali sa sugrađanima i tom prilikom saslušali i razmenjivali mišljenja o svesnosti,važosti i odgovornosti svakokg od nas na uticaj ekologije koja nas okružuje. Podsticanje samoinicijativnog delovanja naših sugrađana, kroz interaktvinog dela ovog projekta, Udruženje Edukativni građanski centar došao je do zaključka da su ljudi u našem gradu i te kako zainteresovani za ovu temu s obzirom da je ceo tiraž podeljen došli smo do zaključk da su ove i slične teme i dalje nešto na čemu se treba raditi.

 

Gastro kultura Vojvodine u slikama

Projekat “Gastro kultura Vojvodine u slikama” osmišljen je s ciljem promocije Novog Sada i Vojvodine kao multietničke i multikulturalne evropske regije. Kroz fotografije i tekstove na jednom mestu, predstavljena je kultura, tradicija i gastronomija Vojvodine. Podršku smo dobili od Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada. Projekat je istraživačko-informativnog karaktera sa namerom da se sačuvaju tradicionalni recepti jela karakterističnih za narode koji žive u Vojvodini.

Izložba kao finalni proizvod projekta održana je na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu od 30.11. do 02.12.2023. godine. Veliki broj posetilaca je posetio izložbu, što je ukazalo na veliki interes i korisnost projekta u ostvarivanju novih kontakata. Kroz fotografije i tekstove, posetioci su imali priliku da se upoznaju sa kulturnim specifičnostima i tradicijom Vojvodine.

Projekat je uspešno ostvario svoje ciljeve, doprinoseći kvalitetu kulturnog života zajednice i promovišući bogatstvo tradicije i kulturnog nasleđa Vojvodine. Inovativan pristup korišćenjem modernih tehnologija poput fotografija i tekstova dodatno je obogatio projekat.

Ukupno posmatrano, projekat “Gastro kultura Vojvodine u slikama” je bio uspešan u svojoj realizaciji i doprineo je kulturnom i gastronomskom raznolikosti Vojvodine.

 

Cegerom protiv otpada 2023.

Ovo je održiv projekat koji smo započeli pre tri godine i nastavili  sa njegovom realizacijom zbog velike zainteresovanosti sugrađana. Projekat je podržala Gradska uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada. Cegerom protiv otpada 2023. je projekat koji za cilj ima edukaciju i i podsticanje građana o prednostima korišćenja cegera umesto plastičnih kesa u svakodnevnoj upotrebi. Edukovanjem i razgovorom sa građanima, širenjem svesti putem promotivnih flajera i plakata, ali i društvenim mrežama, a na kraju i deljenjem cegera nastojali smo da utičemo na to da se plastične kese manje koriste u Novom Sadu. Ovaj projekat je bio namenjen svim građanima Novog Sada, sa ciljem smanjenja upotrebe plastičnih kesa u svakodnevnom životu. Kroz edukaciju, razgovore, promotivne flajere i plakate, kao i aktivnosti na društvenim mrežama, pokušali smo da podignemo svest o problemu i pobudimo građane na manju upotrebu plastičnih kesa. Aktivnosti koje su doprinele ostvarenju cilja projekta uključivale su prosleđivanje informacija kroz različite kanale, organizovanje razgovora sa građanima, kao i deljenje besplatnih cegera. Sve ove aktivnosti su imale za cilj da podignu svest i promene navike građana u vezi sa korišćenjem plastičnih kesa.