O nama

Udruženje građana „Edukativni građanski centar“ je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 2015. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti afirmacije, razvoja mladih i ostalih građana. Razvoja i unapređenja društvenih odnosa, unapređenja, podsticaja i razvoja stvaralaštva, kulture, obrazovanja, nauke i sporta, kao i ostvarivanja humanitarnih ciljeva.

Ciljevi

Unapređenje životne sredine i razvoj ekološke svest

Poboljšavanje životnog standarda i šansi za zapošljavanje mladih u Srbiji

Ciljevi

Unapređenje životne sredine i razvoj ekološke svest

Poboljšavanje životnog standarda i šansi za zapošljavanje mladih u Srbiji

Razvoj naučnog i kulturno-umetničkog stvaralaštva mladih i borba protiv duhovnog i kulturnog siromaštva

Podrška i doprinos procesima Evropskih integracija

Ostvarivanje opštih društvenih interesa

Razvoj naučnog i kulturno-umetničkog stvaralaštva mladih i borba protiv duhovnog i kulturnog siromaštva

Podrška i doprinos procesima Evropskih integracija

Ostvarivanje opštih društvenih interesa

Edukacija

Enthusiastically engage impactful results via interdependent markets. Proactively incentivize cooperative web services without sticky metrics. Seamlessly iterate an expanded array of intellectual capital before intermandated information. Holisticly predominate cross-unit.

bukvar

Najnoviji članci

Enthusiastically monetize frictionless e-commerce and market-driven catalysts for change. Collaboratively deploy premier resources before bricks-and-clicks benefits. Synergistically impact multifunctional internal or “organic” sources.

Galerija

Pogledajte slike sa nekih od dosadašnjih akcija i realizovanih projekata našeg udruženja.

@edukativnigradjanskicentar